Home
Wij over onszelf
Praktijkruimte
Behandelingsaanbod
Interessante links
Wachtlijst
Contact
Vergoeding & Kosten
Kwaliteitsstatuut

Vergoeding door zorgverzekeraar.

Op het moment dat sprake is van een behandeling in het kader van specialistische GGZ of Generalistische basis GGZ wordt uw behandeling vergoed door uw verzekeraar. Het wettelijk vastgestelde eigen risico moet u echter wel betalen. Ook kan het zijn dat uw verzekeraar niet het gehele bedrag vergoed. We raden daarom aan om voor de start met uw behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te overleggen met uw behandelaar.

 

Eigen risico behandeling

In 2016 is het verplichte eigen risico vastgesteld op 385 euro. Het is mogelijk dat u bij uw polis zelf voor een hoger eigen risico hebt gekozen om uw verzekering goedkoper te maken.

 

Kosten van een behandeling.

De kosten van uw behandeling worden vergoed door uw verzekeraar. Het is echter wel goed om kennis te hebben van de tarieven die hierin worden gerekend.

 

De tarieven voor behandeling in de Specialistische GGZ kunt u HIER vinden. Bij aanvang van de behandeling ontvangt u een tarievenlijst met een indicatie van de kosten van uw behandeling.

 

De tarieven voor de Generalistische  Basis GGZ zijn voor 2016 vastgesteld op de volgende maximum tarieven:
• Kort: 415,79 euro
• Middel: 779,40 euro
• Intensief: 1222,15 euro

 

Kosten bij te laat afzeggen.

Afspraken dient u uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit kan per mail of telefonisch. Mocht u te laat afzeggen of zonder tegenbericht niet verschijnen op de afspraak dan brengen wij 60,-- euro in rekening.

 

Tarief onverzekerde zorg. (OZP)*

Voor behandeling van gezondheidsklachten die niet onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. We rekenen hiervoor 80,-- euro per sessie, tenzij in overleg met de betreffende cliënt een lager tarief is afgesproken.

 

Tarief zelfbetalers
Het tarief voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven.

 

 

* Het maximum OZP-tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa. 

Voor 2016 geldt een maximumtarief € 95,89 euro per sessie.

In 2017 geldt een maximum tarief van € 98,00 per sessie  (50 minuten direct, 10 min indirecte tijd).

 

 

Praktijk Govers & van Gog
Govers-vanGog@live.nl