Home
Wij over onszelf
Praktijkruimte
Behandelingsaanbod
Relatietherapie
Individuele therapie
EMDR
kinder & jeugd
groepstherapie
Mannengroep
coaching
E-health
Interessante links
Wachtlijst
Contact
Vergoeding & Kosten
Kwaliteitsstatuut

Waarom een mannengroep?

Mannen hebben gedurende hun opvoeding te horen en te zien gekregen dat ze aan een bepaald beeld moeten voldoen. Dit stereotype beeld bestaat er onder andere uit dat je als man kostwinner bent, goed presteert, liefst beter dan andere mannen, je zaken alleen oplost, niet kwetsbaar of emotioneel bent, maar verstandelijk, daadkrachtig en ‘je zaken’ onder controle hebt. Op individueel niveau voldoen mannen zelden aan dit maatschappelijk stereotype (hoewel ze er vaak wel fors in investeren). Ingeval van tegenslag door bijvoorbeeld verlies van werk en/of partner kunnen mannen het idee krijgen helemaal niet meer te voldoen, machteloos te zijn en dus te falen. Veel mannen reageren hierop door zich terug te trekken ,’gewond’ als ze zijn geraakt in hun zelfgevoel . Dit gaat vaak gepaard met verlies van enthousiasme, somberte en depressie, wat zich dan weer kan uiten in typisch mannelijke onmachtsreacties als  agressie , alcoholgebruik, slechte zelfzorg en isolement.

Uit de ervaring met hulpverlening aan mannen is gebleken dat het terugtrekken en zich afsluiten bij mannen vaak centraal staat in hun problemen. Het doorbreken van dit isolement door het delen van problemen en ervaringen met mannen leidt ertoe dat mannen zich meer gesteund en erkent (in hun gevoerde strijd het hoofd boven water te houden)voelen.

De klachten verdwijnen niet meteen, maar worden wel dragelijker. Het contact met andere mannen genereert ruimte weer stil te staan bij eigen drijfveren (oud of nieuw), andere mogelijkheden en verandering.

Voor wie is de mannengroep bedoeld?

Voor mannen ‘van 18 tot 88 jaar’, die zich letterlijk of figuurlijk hebben teruggetrokken uit contact met anderen en/of geen zicht meer hebben op eigen drijfveren (zelfcontact). Er kan sprake zijn van isolement en lijdensdruk, samenhangend met met gevoelens van schaamte en gedachten gefaald te hebben als (niet meer presterende) man. .

Wat is het doel van de mannengroep?

Het doel van de mannengroep is dat de de deelnemers zich bewust worden van, en erkenning krijgen voor de typisch mannelijke wijze waarop mannen zich staande houden en hun problemen oplossen. We staan stil bij de voor en nadelen hiervan. Door uitwisseling krijgen de deelnemers de mogelijkheid onmacht te herkennen en te verdragen, en hun isolement te doorbreken. De aanname is dat mannen hierdoor weer contact maken met hun drijfveren en passies,  en opnieuw energie opdoen om de eigen plaats in de maatschappij opnieuw vorm en inhoud te geven.

Wat is de werkwijze?

Aan de hand van thema’s als  'arbeid en presteren’, 'isolement’, ‘agressie’, ‘relaties’, ‘seksualiteit’, ‘vaderschap ‘, ‘competitie ‘, ‘samenwerking’,…etc is het de bedoeling met elkaar in gesprek te komen, waarbij het dan weer voornamelijk gaat om erkenning en herkenning, gericht op contactherstel en het herwinnen van zin, passie en eigenwaarde.

Aanmelding en info.

Na aanmelding zal eerst een individueel kennismakingsgesprek plaats vinden. In het kennismakingsgesprek zal gekeken worden naar wat de problemen zijn en hoe behandeling hierbij kan helpen. Hierin zal verdere uitleg worden gegeven over de werkwijze van de groep en kunnen persoonlijke doelen worden besproken. Soms kan het goed zijn om naast de groep ook individuele gesprekken te hebben.

 

U kunt telefonisch of per email contact opnemen en een afspraak maken met ons voor een eerste gesprek.

 

Praktijk Govers & van Gog
Govers-vanGog@live.nl