Home
Wij over onszelf
Praktijkruimte
Behandelingsaanbod
Relatietherapie
Individuele therapie
EMDR
kinder & jeugd
groepstherapie
Mannengroep
coaching
E-health
Interessante links
Wachtlijst
Contact
Vergoeding & Kosten
Kwaliteitsstatuut

Wat is groepspsychotherapie?

Groepspsychotherapie is psychotherapie in groepsverband. Een beperkt aantal deelnemers, vaak zes tot acht, vormt samen een psychotherapiegroep die regelmatig bij elkaar komt. Meestal is er een keer per week een bijeenkomst die anderhalf uur duurt. Tijdens de zittingen bespreken de groepsleden van alles met elkaar onder begeleiding van een groepstherapeut.

Kenmerkend voor groepspsychotherapie is dat niet alleen de cliënt en de therapeut, maar alle groepsleden een rol spelen in de psychotherapie. Mensen zeggen dingen, doen dingen die anderen beïnvloeden. Daarbij kunnen gevoelens van herkenning, van boosheid, verdriet of genegenheid ontstaan. Die gevoelens staan centraal in de psychotherapie.
In een psychotherapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het gewone leven buiten de psychotherapie. Alle deelnemers brengen hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen mee. Op grond daarvan reageren zij op een bepaalde manier op anderen. Mensen nemen vaak een bepaalde rol aan in een groep. Tijdens de therapie kunt u erachter komen wat de anderen bij u oproepen en te weten komen op welke manier u op anderen reageert. Dit biedt aanknopingspunten voor de therapie van ieder groepslid.
Groepspsychotherapie vindt plaats in een groep, maar iedereen werkt wel aan zijn of haar eigen problemen. Tijdens de bijeenkomsten zal afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander.

Wat doet de groepstherapeut?

Bij groepspsychotherapie is veel afhankelijk van de inbreng van de groepsleden zelf. Soms zal de therapeut iets zeggen of iemand iets vragen, maar vaak zal hij vooral de groepsleden aan het woord laten. Zo nodig interpreteert en verduidelijkt hij wat iemand zegt. De therapeut schept de voorwaarden voor een goed verloop van de therapie. Hij zorgt voor een sfeer waarin groepsleden zich veilig voelen en zich kunnen uiten. De therapeut maakt met de deelnemers afspraken over de omgang met elkaar tijdens de therapie. Daarbij is het bijvoorbeeld van belang dat de groepsleden elkaar respecteren en elkaar laten uitpraten. De therapeut zorgt ervoor dat iedereen voldoende aan bod komt.

Een inzichtgevende psychotherapiegroep bestaat vaak uit mensen met verschillende problemen. Het doel van de therapie is gevoelens en ervaringen op het spoor te komen die ten grondslag liggen aan problemen in het heden. Er is geen centraal thema. Ieder werkt aan zijn of haar eigen problemen. De therapeut benoemt vooral wat mensen bij elkaar oproepen.

 

Praktijk Govers & van Gog
Govers-vanGog@live.nl