Home
Wij over onszelf
Praktijkruimte
Behandelingsaanbod
Relatietherapie
Individuele therapie
EMDR
kinder & jeugd
groepstherapie
Mannengroep
coaching
E-health
Interessante links
Wachtlijst
Contact
Vergoeding & Kosten
Kwaliteitsstatuut

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een relatief nieuwe therapie. In 1989 werd EMDR ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Sindsdien is de therapiemethode verder uitgewerkt. De therapie werd eerst vooral toegepast bij mensen die (een) schokkende ervaring(en) hadden meegemaakt en hier last van bleven houden. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Bij mensen met een post traumatische stressstoornis blijkt EMDR de meest effectieve behandelmethode.

Ook andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kunnen goed met EMDR worden behandeld.

Uitgangspunt is dat klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Hoe werkt EMDR?

Nadat duidelijk is wat de beschadigende ervaringen zijn en de invloed van deze gebeurtenissen duidelijk in kaart zijn gebracht, wordt begonnen met de EMDR.

U wordt gevraagd de gebeurtenis in gedachten te nemen. Tegelijkertijd worden via een koptelefoon afwisselend links en rechts piepjes aangeboden. Na het aanbieden van de piepjes zal de therapeut vragen wat opkomt. De EMDR procedure maakt dat verwerking opgang komt. U zult een stroom aan gedachten, gevoelens, beelden, en / of lichamelijke gewaarwordingen krijgen. Hierbij wordt u gevraagd toeschouwer te zijn van wat bij u opkomt en als de therapeut vraag wat opkomt, te benoemen wat van deze stroom aan gewaarwordingen de meest opvallende is. Daarop wordt direct een nieuwe reeks aan piepjes aangeboden.

Na verloop van tijd zal de herinnering minder emotionele lading krijgen en haar kracht verliezen. Het gevolg hiervan is dat cliënten geen last meer hebben van herbelevingen, niet meer vermijden en zich niet meer laten leiden door hun angsten.

 

Heeft EMDR ook bijwerkingen en is het voor iedereen geschikt.

EMDR werkt vaak nog door na een sessie. Het verwerkingsproces wat opgang is gezet gaat door. Beelden van de herinnering kunnen bovenkomen en gevoelens, zoals woede en verdriet zijn meer aanwezig. Dit kan bij sommigen overspoelend en beangstigend zijn. Het gevoel de regie kwijt te zijn over eigen gedachten en gevoelens, kan beangstigend zijn. Geruststellend is dat dit in de regel niet langer aanhoudt dan drie dagen. Hierna is een nieuw evenwicht ontstaan.

Het is belangrijk dat iemand die aan EMDR begint, voldoende dagstructuur heeft en de emoties goed genoeg aankan. Met de therapeut wordt voor aanvang van de EMDR hiernaar gekeken en zonodig eerst gewerkt aan de verbetering van de emotieregulatie en dagstructuur.

Om een goede verwerking mogelijk te maken is het belangrijk tijdens de periode van behandeling geen drugs en / of overmatig alcohol te gebruiken.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de EMDR vereniging.

 

 

Praktijk Govers & van Gog
Govers-vanGog@live.nl